Členovia

Meno Funkcia Kontakt
1. MÁTE Ladislav
výbor – predseda klubu laco.mate@gmail.com, 0908405939
2. ŠKORŇA Radoslav
výbor – podpredseda rado74@centrum.sk, 0917900101
3. POMPURA Ivan, Ing.
výbor – revízor pompurai@zoznam.sk
4. ZEMAN Róbert, Ing. PhD. výbor – hospodár robertzeman74@gmail.com, 0903131089
5.  RUSŇÁK Anton, Ing  výbor – zástupca automodelárov  rusnak.anton@betamont.sk , 0908740158
 
6. BOLDIŠ Ján
 člen  janko.boldis@centrum.sk, 0910968702
7. BOLDIŠ Janko, ml.
 člen  
8. BRÁZ Dávid  člen  
9. BRÁZ Róbert
 člen  0918383054, 0903259649
10. BRTÁŇ Michal
 člen  
11. GAZDÍK Ján, Ing.
 člen  yan.gazdik@gmail.com, 0905755501
12. GERGELY Dušan  člen  dusan.gergely@azet.sk, 0904345333
13. IŠTÓK Norbert
 člen  
14. IŠTÓK Norbert, ml.
 člen  
15. JURINA Ján
 člen  0902349160
16. KALINIČ Róbert
 člen  robokalinic@gmail.com
17. KARABINOŠ Ján ml.
 člen  jan.karabinos.ml@gmai.com
18. KARABINOŠ Jan
 člen  
19. LOPUŠEK Jozef, ml.
 člen  
20. MARKOVIČ Peter
 člen  
21. MÁTE Branislav
 člen  brano.mate@gmail.com
22. MIKULÁŠ Patrik
 člen  
23. MLADŠÍ Ondrej
 člen  autostroj@gmail.com
24. MLADŠÍ Peter  člen  autostroj@gmail.com
25. OSWALD Richard
 člen  
26. PÁNIK Peter  člen  kinap71@gmail.com
27. RUSŇÁK Anton, ml.
 člen  
28. SVAČINA Ján člen  johnsvacina@seznam.cz
29. SLUGEŇ Štefan, Ing.
 administrátor webu  admin@ambasador.sk
30. BRYNDZA Peter člen  peter.bryndza@sopsr.sk, 0903298154
31. SZIDLOWSKY Aleš
 člen  
32. ŠKORŇA Patrik
 člen  
33. ZEMAN Martin
 člen  martinzeman06@gmail.com
34. ZEMAN Róbert, ml.
 člen
35. DORČÁK Marek  člen
36.  Dorčák Marko ml.  člen
37. Bryndza Adam ml.  člen
38. Martin HOLUBY  člen  martin6108@centrum.sk
39. FULERČIK Robert  člen  robert.fulercik7@gmail.com
40. LIPTÁK Miroslav člen miroslav_liptak@centrum.sk